Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Amperage, rezistenca, calculator përkufizim tensionit

Amperage, rezistenca, calculator përkufizim tensionit - përcakton marrëdhëniet ndërmjet variablave të tilla si: aktuale, tensionit dhe rezistencës në dirigjent në qark elektrik. Zgjidh një vlerë dhe të llogaritur atë nga parametrat e njohur.

Llogaritur sipas ligjit om

Voltage (U): Volt
Rezistenca (R): Om

Ligji om thotë se aktuale përmes një dirigjent në mes të dy pika është në proporcion të tensionit nëpër dy pika dhe anasjelltas në proporcion me rezistencën e dirigjent,
ku I - forca e rrymës elektrike, U - tension, R - rezistenca e dirigjent