Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Arratisjes Llogaritësi formula shpejtësia

Ik llogaritëse shpejtesise, llogaritja në internet ju lejon për të llogaritur shpëtuar shpejtësinë e një objekti për të kapërcyer tërheqjen gravitacionale të një nga planetet e sistemit diellor, apo ndonjë masë planetit dhe rreze.

Zgjidh një planet ose të hyjë në masë dhe rreze

  
Planet:
Ik shpejtësinë e Tokës
Arratisjes shpejtësia (shpejtësia e dytë kozmike) është shpejtësia minimale e nevojshme për një objekt për të shpëtuar nga fusha gravitacionale e një planeti ose një trup masiv.
ku M - masa e planetit, R - rrezja e planetit, G - Universal gravitacional Constant = 6,67408 x 10-11N*m2/kg2