Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi Alkooli

Llogaritësi Alkooli ju lejon për të llogaritur nivelin e përqendrimit të alkoolit në gjak në varësi nga sasia dhe lloji i alkoolit dehur, gjinisë tuaj, pesha, dhe sa kohë ka kaluar pas pijshëm tuaj. Gjithashtu alkoolit llogaritëse të ju lejojnë të dini nëse juaj mund të përzënë një automjet me përmbajtje të caktuar të alkoolit në gjak në vende të ndryshme.

Sa keni pirë?

1.
%
2.
%
3.
%
Ju jeni:
Pesha juaj:         tjetër
Orë kaluar:                 tjetër orë
Vendi:
Blood përmbajtja e alkoolit apo përqendrimi i alkoolit në gjak (BAC) është përqendrimi i alkoolit në gjak. Ajo matet zakonisht si masë për vëllim. Llogaritësi Alkooli jep një llogaritje të përafërt, përqendrimi aktual tuaj të alkoolit në gjak varet nga një sërë faktorësh të tjera, si përbërjen gjenetike, shëndetit personal, dhe të konsumit të fundit të ushqimit.