Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Detyrojë Llogaritësi përkufizim masë nxitimi

Force, në masë, nxitimi - lejon për të llogaritur sasitë fizike të tilla si fuqi dhe përshpejtimin e masës, si dhe varësinë e tyre ndaj njëri-tjetrit.

Llogarit forcë, në masë ose përshpejtimin?

     
Mass (m): kg
Acceleration (a): m / s 2
Forcë — është një ndikim duke u kujdesur për të ndryshuar mocionin e një organi ose të prodhojnë lëvizje apo stresit në trup stacionare. F = m * a - Force llogaritet duke shumëzuar masën e trupit dhe përshpejtimin e tij.