Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Distanca në mes Llogaritësi dy pikë

Calculators Distanca në mes dy pikave, llogaritja në internet ju lejon për të llogaritur distancën midis dy pikave A dhe B në avion me koordinata e tyre.

Shkruani pikat A dhe B koordinatat

Pika A (x1, y1): ( , )
Pika B (x2, y2): ( , )
Formula për gjetjen distancën në mes të dy pika A (x1, y1) dhe B (x2, y2):
Largësia midis dy pikave