Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Drejtkëndëshe Llogaritësi vëllimi piramidë trekëndëshe

Calculator vëllimi piramida do t'ju ndihmojë të gjeni sasinë e llojeve të tilla të piramidës, si poligonale e duhur, trekëndësh të rregullt, të drejtën drejtkëndëshe, dhe piramidës me një poligonin arbitrare në tokë. Dhe gjithashtu të mësojnë formulën volumit pyramid për secilin nga piramidat.

Lloji i një piramide për llogaritjen e vëllimit

Llogaritja e të dhënave

Gjatesia:    Zona bazë:

Përshkrim

Piramidale arbitrare

Piramidë është një shumëfaqësh formuar me lidh një bazë poligonale dhe një pikë, të quajtur kulmi. Çdo skaj bazë dhe forma kulmi një trekëndësh, i quajtur një fytyrë lateral. Kjo është një solid konik me bazë poligonale. —

V   =   1  Sh
3
h - Lartësia e një piramide
S - Zona bazë