Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Energjisë elektrike Llogaritësi koha të energjisë

Fuqia, koha, energjia, pagesa online - lejon për të llogaritur sasitë fizike të tilla si fuqi e kohës dhe të energjisë, si dhe varësinë e tyre ndaj njëri-tjetrit.

Të llogaritur fuqinë, energjinë apo kohë

Koha (T): Sekonda
Energy (W): Joules
Energjia elektrike është shkalla e konsumit të energjisë në një qark elektrik. P = W / T - Energjia elektrike është e barabartë me konsumin e energjisë ndarë nga koha e konsumit