Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Gazi Ideal Llogaritësi Ekuacioni i ligjit

Calculator ekuacion gazit ideal, pagesa online - ju lejon për të llogaritur raportin mes parametrat e ekuacionit të gjendjes së një gazi ideal, të tilla si volumin, temperaturës, presionit dhe masë molare e gazit.

Llogarit vëllim, temperatura, presioni apo mole të gazit

       
Temperatura:
Presioni:
Moles: mol
Çon në:
Ligji Ideal gazit thekson se produkti i një presioni dhe vëllimi i gazit është proporcionale me produktin e temperaturës dhe masë molare e gazit: PV = nRT, ku P - presionin e gazit, V - vëllimi i gazit, n - masë molar i gazit, T - temperatura e gazit, R - konstante universale gazit = 8.314 Jouls/(moles*K)