Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Gravitacionale Llogaritësi potencial formula e energjisë

Calculator energjia potenciale e trupit, llogaritja në internet ju lejon të llogaritur energjinë potenciale e trupit, një peshë të caktuar bie nga një lartësi të caktuar. Dhe gjithashtu për të përcaktuar varësinë e peshë, lartësi dhe energjia potenciale e trupit larg.

Të llogaritur energjinë potenciale, në masë, apo lartësi

        
Mass:
Gjatesia:
Çon në:
Energjia potenciale gravitacionale është energji e një objekti, se ai ka për shkak të pozicionit të saj në një fushë.Qeveria gravitacionale shembull shumica e përditshme e kësaj është pozita e objekteve në fushën gravitacionale të tokës.

Energji potenciale
ku m - masa e një trupi, g - përshpejtimin gravitacionale e Tokës, është e barabartë me 9.8 m/s 2, H - lartësia e një organi mbi çdo zero nivelin potencial.