Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Kodi finder Postal

Mëso Kodi çdo zonë të qytetit, bota u ul në adresën e saktë apo rrugë.
Për të gjetur një kod postar, futni një adresë të mundshëm të një vendi në format: vend, qytet, rrugë, numri i shtëpisë, për shembull: Shtetet e Bashkuara, New York, West Street, 100 319
 
Ose kontrolloni adresën në hartë dhe klikoni në butonin më poshtë