Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Kombinuar me gaz Llogaritësi formula e ligjit

Clapeyron calculator Ekuacioni, llogaritja në internet ju lejon të llogaritur raportin midis fillestar dhe përfundimtar të vëllimit, presioni dhe temperatura e gazit nga ekuacioni Clapeyron, në qoftë se ju të ndryshojë ndonjë settings.

Çfarë Parametri llogaritur nga ligji ekuacioni i gazit të kombinuara

Presioni fillestar (P1):
Vëllimit fillestar (V1):
Temperatura fillestare (P1):
Presioni Final (P2):
Temperatura Final (T1):
Çon në:
Llogaritni vëllimin e fundit
Ligji i gazit kombinuar është një kombinim i ligjit Charles, ligji Boyle, dhe ligjin e Gay-Lussac-së. Ai thekson se raporti midis produktit presion-vëllimit dhe temperaturës së gazit mbetet konstante:
Ligji i gazit të kombinuara,
ku P1, V1, T1 - presioni fillestar, vëllimi dhe temperatura e gazit, P2, V2, T2 - presioni përfundimtar, vëllimit dhe temperaturës së gazit.