Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Ligji i dytë i Njutonit llogaritëse lëvizje

Ligji i dytë i Njutonit, pagesa online lejon për të llogaritur forcën, në masë dhe përshpejtimin duke përdorur ligjin e dytë të Njutonit.

Llogaritur sipas ligjit të dytë të Njutonit

Mass (m): kg
Acceleration (a): m / s 2

Ligji i dytë i Njutonit thekson se përshpejtimi i një objekti është në proporcion me shumën vektoriale të forcave të jashtme aplikuar për objektin, dhe anasjelltas në proporcion me objekte masive.