Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Ligji i Njutonit e gravitetit universal

Ligji i Njutonit e gravitetit universal - ju lejon të llogaritur forcën e tërheqjes gravitacionale, në masë të objekteve dhe distanca midis tyre.

Llogaritur nga formula e gravitetit force

Masa e objektit M1: kg
Masa e objektit m2: kg
Distanca në mes objekteve (r): m
Forca gravitacionale formula


ku G - gravitacionale konstante që ka vlera 6,67384 (80) * 10-11 m3/(kg s2), m1, m2 - masa e objekteve, R - distanca në mes tyre