Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Ligji i tretë i Njutonit llogaritëse lëvizje

Ligji i tretë i Njutonit, pagesa online lejon për të llogaritur në masë dhe përshpejtimin e dy trupave mbi ligjin e tretë të Njutonit.

Llogaritur nga ligji i tretë i Njutonit

Acceleration (a1): m / s 2
Mass (m2): kg
Acceleration (a2): m / s 2

Ligji i tretë i Llogaritësi lëvizje Njutonit thekson se të gjitha forcat në mes të dy objekteve të ekzistojnë në madhësi të barabartë dhe drejtimin e kundërt.