Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi formula distancë

Gjatësia Calculator e segmentit, llogaritja në internet ju lejon për të llogaritur gjatësinë e intervalit midis dy pikave A dhe B në avion me koordinata e tyre.

Shkruani koordinatat e fillimit dhe pikë mbaron A dhe B

Pika A (x1, y1): ( , )
Pika B (x2, y2): ( , )
Formula për gjetjen distancën në mes të dy pika A (x1, y1) dhe B (x2, y2):
Largësia ndërmjet pikave