Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi formula energjia kinetike

Calculator energjinë kinetike të trupit, në internet pagesa - ju lejon të llogaritur energjinë kinetike të trupit, një masë të caktuar, duke lëvizur me një shpejtësi të caktuar. Të përcaktojë varësinë e masës, shpejtësisë dhe energjia kinetike e trupit nga njëri-tjetri.

Llogarit kinetike e energjisë, në masë ose shpejtësia

        
Mass:
Velocity:
Çon në:
Energjia kinetike është energjia e levizjes. Energjia kinetike e një objekti është energjia që ka për shkak të rrotullimit të saj. Ajo përcaktohet me formulën:
Energjia kinetike
ku m - masa e një objekti, v - shpejtësia e një objekti