Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi Hollimi

Calculator zgjidhje përqendrimit, pagesa në internet lejon për të llogaritur vëllimin në litra parametrave zgjidhje: Vëllimi i zgjidhjes para hollim, përqendrimit para dhe pas hollimit.

Zgjidhni vëllimi ose përqendrimi i zgjidhjes

Volume para hollimit (V1):
Përqendrimi para hollimit (M1):
Përqendrimi pas hollimit (M2):
Çon në:
Llogarit volumin e zgjidhjes pas hollimit
Zgjidhja - përzierje homogjene të përbërë nga grimca të substancave të tretura, tretës dhe produktet e ndërveprimit të saj.
Formula që përshkruan varësinë e vëllimit fillestar dhe përfundimtar dhe përqendrim në zgjidhje holluar: V1 * M1 = V2 * M2
ku V1 - vëllimi para hollim, V2 - vëllimi pas hollimit, M1 - përqendrimi para hollim, M2 - përqendrimi pas hollimit.