Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi Ligji Boyle

Valuta Ligji Boyle, pagesa online - ju lejon të llogaritur marrëdhëniet në mes parametrat e ekuacionit të ligjit Boyle-së, të tilla si fillestar, vëllimin e fundit, dhe fillestar, presioni përfundimtar të gazit.

Çfarë Parametri llogaritur nga ligji i Boyle

Presioni fillestar (Pi):
Vëllimit fillestar (Vi):
Presioni Final (Pf):
Çon në:
Llogaritni vëllimin e fundit
Ligji Boyle thotë se vëllimi i një masë të caktuar të një gazi ideal në një temperaturë konstante është anasjelltas në proporcion me presionin e gazit: Pi*Vi = Pf*Vf, ku Pi - presioni fillestar, Vi - vëllimi i parë, Pf - presioni final, Vf - vëllimi final.