Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi Pesha Ideale

pesha ideale në internet Llogaritësi ju lejon për të llogaritur peshën ideale për burrat dhe gratë, në varësi të moshës dhe llojit trupore sipas formulës Brock.

Shkruani parametrat tuaj për të llogaritur peshën ideale

Age: Vjet
Gjatesia:
 
Lloji i trupit:
Çon në:  
Për llogaritjen e peshës ideale përdoret lartësi tuaj, llojin e trupit dhe mosha. Për shembull, për të njeriut me llojin normale të trupit, më i ri se 40 vjet, pesha duhet të jetë e barabartë me lartësinë në centimetra minus 110, dhe më të vjetër se 40 vjet - lartësia në centimetra minus 100.