Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi rrethues

parametrat Calculator e figurave do të ju lejojnë mënyra të ndryshme për të llogaritur parametrat e formave të ndryshme gjeometrike, të tilla si katror, drejtkëndësh, trekëndësh, rreth.