Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi solver katror ekuacioni

zgjidhjen e ekuacioneve kuadratike Calculator do të lejojë për të zgjidhur një ekuacion kuadratik, të plotë ose jo të plotë, për të gjetur rrënjët dhe discriminant e ekuacionit kuadratik në koeficientët e saj.

Shkruani a, b, c vlerat e ekuacionit kuadratik

x2 + x + = 0