Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi Square root

Llogaritësi Square root do të ju ndihmojë për të llogaritur rrënjën katrore (2 rrënjë shkallë) ose radikal i çdo numër. Futni numrin dhe shtypni butonin Llogarit.
Llogaritësi Square root

Rrënja katrore nga