Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi Triangle

Triangle Llogaritja ju lejon për të llogaritur të gjitha anët dhe qoshet e një shesh barabrinjës, me dhunti të shumta, isosceles, trekëndëshit right-angled.
Shkruani 3 vlera të ndryshme, për shembull 2 ​​anët dhe 1 kënd, ose 3 anët, dhe kliko butonin llogaritur, për llogaritjen e anët e tjera, kënde dhe fushën e trekëndëshit.
Njësitë e kënd:
  
Llogaritësi Triangle ° ° °