Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritur ditët dhe kohën në mes të datave

Llogaritësi lejon dallimimesdatave të llogaritur dallimin në mes të dy datat në vite, ditë, orë, minuta, sekonda.
dhe