Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Materialet e shumëzimit Column

Shumëzimit në kolonat në internet ju lejon të gjeni rezultatin e shumëzimit (prodhimit) të dy numrat kolonë, dhe për të marrë pikturuar plotësisht nga procesi i shumëzimit në një kolonë.

Shkruani dy numra, shumëzueshëm dhe koeficient.

shumëzuar me