Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Materialet ndarje Column

Ndarja e gjatë në internet ju lejon për të kryer ndarjen e dy numrave të një kolonë, dhe për të marrë proces pikturuar plotësisht ndarjen e gjatë për të marrë pjesë dhe të gjithë ekuilibrin.

Shkruani dy numra, divident dhe ndarës.

i ndarë nga