Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Numrat binare calculator

Calculator Binary online do t'ju lejojë për të kryer operacionet matematikore me numra në sistemin e numrave binar (shifra binare), të tilla si shumëzim, ndarje, kësaj, zbritje, logjike DHE, logjike OSE, shtimin modulo 2 të numrave binare dhe për të marrë rezultatin në binar, kështu dhe në sistemin dhjetore.