Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Perimetri i një drejtkëndësh, rrethues kalkulator formula

Calculator perimetrin e një drejtkëndësh tregon se si për të gjetur perimetrin e një drejtkëndësh gjerësia dhe lartësia e formulës drejtkëndësh perimetrit.
a:   b:  

Perimetri i një drejtkëndësh

Drejtkëndësh është një katërkëndësh me katër kënde të drejtë. Formula për perimetrin e një drejtkëndësh: P=2(a+b),
ku a, b - anët e një drejtkëndësh