Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Perimetri i një trapezoid, rrethues kalkulator formula

Trapezoid perimetrit Llogaritësi do të ju tregojnë se si për të gjetur se çfarë është perimetri i trapezoid (përshkruar, isosceles, drejtkëndëshe, etj), sipas formulës nëpërmjet gjatësisë së anët e trapezoid.
a:   b:   c:   d:  

Perimetrin e një trapezoid

Trapezoid është një katërkëndësh konveks me të paktën një palë anët paralele, të quajtur bazat e trapezoid, dhe dy anët e tjera janë quajtur këmbët apo anët anësore.
Formula për perimetrin e një trekëndësh: P=a+b+c+d,
ku a, b, c, d - anët e një trapezoid