Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Perimetrin e një rrethi (perimetrin e një rrethi) calculator formula

Calculator perimetri (perimetri i rrethit) tregon se si për të gjetur gjatësinë e rrethit (Rrethi rrethues) duke përdorur formulën me rrezja e rrethit (rrethit).
Radius (r):

Perimetrin e një rrethi

Një rreth është vendosur të gjitha pikat në një aeroplan që janë në një distancë të caktuar nga një pikë të caktuar, në qendër.
Formula për perimetrin e rrethit; p = 2πr,
ku r - rrezja e rrethit, π = 3.14159