Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi radioaktive prishja

Radioaktiviteti, gjysmë-jeta, on-line pagesa - ju lejon të llogaritur sasinë e substancave radioaktive të mbetura dhe përqindjen e materialit të mbetur nga shuma fillestare për një periudhë të caktuar kohe, si rezultat i rënies.

Zgjidhni izotop radioaktiv ose të hyjë në gjysmë-jetës

  
Izotop:
Sasia e substancës:
Kohe e kaluar:
Rrezatimi është substancë që mbart energji të mjaftueshme për të elektroneve të lira nga atome apo molekula, duke jonizues tyre.
Gjysmë-jetës është sasia e kohës që kërkohet për sasinë e diçka për të bjerë në gjysmën e vlerës së saj fillestare. Ajo është përdorur për të përshkruar se sa shpejt atomet e paqëndrueshme nënshtrohen prishjen radioaktive.