Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Roman, arabisht, hindi Numrat converter

Numrat e përkthimit. Numrat romak, Arabisht (Russian) shifrat, numrat indiane në njëri-tjetrin. Numrat shekullit përkthim romakë. shekuj përkthim Tabela.
Convert numër të plotë për sistemin e numrave      

Datat romake

21 XXI
20 XX
19 XIX
18 XVIII
17 XVII
16 XVI
15 XV
14 XIV
13 XIII
12 XII
11 XI
10 X
9 IX
8 VIII
7 VII
6 VI
5 V
4 IV
3 III
2 II
1 I