Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Sipërfaqja e një drejtkëndësh, zona drejtkëndësh calculator formula

Llogaritësi do t'ju ndihmojë të gjeni hapësirën e një zone drejtkëndësh të drejtkëndësh nga formula nëpërmjet gjatësi dhe gjerësi të tij, ose me gjatësinë e diagonaleve dhe këndi ndërmjet tyre, dhe ju do të kuptoni se si për të gjetur zonën e një drejtkëndësh.

Metoda e llogaritjes zonën e një drejtkëndësh:

Length:    Gjerësia:   

Zona e katrorin

Drejtkëndësh është një katërkëndësh me katër kënde të drejtë.
Formulat për zonën e një drejtkëndësh: Zona e një drejtkëndësh, Zona e një drejtkëndësh
ku një - gjerësia e një drejtkëndësh, b - gjatësia e një drejtkëndësh, d - diagonaleve, α - këndi ndërmjet diagonaleve