Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Sipërfaqja e një romb, zona e romb calculator formula

Calculator romb tregojnë katror se si për të gjetur fushën e një romb nga formulat përmes gjatësisë anësore, lartësitë, diagonalet, kënde mes tyre dhe rrezja e rrethit gdhendur.

Metoda e llogaritjes zonën e një romb

Side:    Gjatesia:

Zona e një romb

Romb është një katërkëndësh të thjeshtë të gjithë të cilëve katër anët kanë të njëjtën gjatësi.
Formula për zonën e një trapezoid: Zona e një romb ,
ku një - anët, h - lartësia