Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Sipërfaqja e një rrethi, zona rrethi calculator formula

Zona Calculator e rrethit do të ju tregojnë se si për të gjetur fushën e një rrethi (rrethit) nga formula e rreze ose diametri i rrethit.

Metoda e llogaritjes zonën e një rrethi:

Radius:

  

Zona e rrethit

Një rreth është vendosur të gjitha pikat në një aeroplan që janë në një distancë të caktuar nga një pikë të caktuar, në qendër.
Formula për zonën e rrethit Zona e rrethit ,
ku r - rrezja e rrethit, d - diametri