Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Sipërfaqja e një trekëndëshi, barabrinjës zona isosceles trekëndësh calculator formula

Zona Calculator Triangle do të ju tregojnë se si për të gjetur dhe çfarë është zona e gjithanshëm, barabrinjës, trekëndësh isosceles dhe formulat drejtkëndëshe të ndryshme.

Zgjidhni llojin e një trekëndësh

Metoda e llogaritjes zonën e një trekëndësh

Base:    Gjatesia:

Trekëndësh

Triangle është një poligonin me tre vertices, jo shtrirë në një linjë, lidhur me tre tehe.
Formula për zonën e një trekëndësh: Zona e një trekëndësh ,
ku një - anët e një trekëndësh, alfa - lartësi