Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Sphere Llogaritësi formula vëllimi

Calculator vëllimi topi do t'ju lejojë të përcaktuar se çfarë është vëllimi i një sfere, sipas formulës së rreze.

Shkruani rrezja e sferës:

Vëllimi i një sferë

Sphere është një objekt të rrumbullakët gjeometrike në tre-dimensionale hapësirë ​​që është sipërfaqja e një top tërësisht të rrumbullakët. Një sferë përcaktohet matematikisht si grup i pikave që janë të gjitha në të njëjtën r distancë nga një pikë të caktuar.

Formula për vëllimin e një sfere: Formula për vëllimin e një sfere,
R - rrezja e sferës