Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi formula tangjencial nxitimi

nxitimi tangjencial, llogaritja në internet ju lejon të llogaritur përshpejtimin tangjencial e një trupi në lëvizje për të ndryshuar me shpejtësi dhe të udhëtimit të saj kohë.

Llogarit tangjencial nxitimi, shpejtësia ose kohë

Shpejtësia fillestare (V0):
Shpejtësia Final (V1):
Koha (T):
Nxitimi tangjencial është një sasi vektor, është shpejtësia e ndryshimit të shpejtësisë tangjencial të një objekti që udhëtojnë në një orbitë rrethore apo rrugë. Ajo është e drejtuar drejt tangjent në rrugën e një trupi.

Formula tangjencial nxitimi


ku V0, V1 - Fillestar dhe shpejtësia final, t - duke lëvizur koha