Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi Nth root

Ekstrakt rrënjët e 2, 3, 4, 5, shkalla n internet Llogaritësi do t'ju lejojë për të gjetur ndonjë rrënjë e çdo numri. Vetëm shkruani numrin nga të cilat ju dëshironi për të nxjerrë rrënjë, nivelin e rrënjë, dhe të shohim rezultatin.
Llogaritësi Nth root

Shkruani shkallë rrënjë dhe numrin

Diplomë n:
Root nga x: