Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Llogaritësi dhëmballë në masë

Dhëmballë masë gazi calculator pagesa online - ju lejon për të llogaritur se çfarë është masa molar i gazit në një vëllim, peshë, temperaturë dhe presion të caktuar të gazit.

Zgjidh gazit nga lista ose të hyjë parametrave

  
Gas:
Llogarit masë molar e ajrit
Masë dhëmballë është një pronë fizike përkufizohet si masë e një substance të dhënë pjesëtuar me shumën e saj të substancës, kështu që është një peshë e një nishan të substancës. masë dhëmballë është përcaktuar nga ligji gazit ideal (Ekuacioni Mendeleev-Clapeyron):
ku - Presioni i gazit, - Vëllimi molar, - Masa e gazit, - Masë dhëmballë, - Konstante universale gazit, - Temperatura absolute