Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Perimetri i një trekëndëshi, perimetri kalkulator formula

Calculator perimetrin e trekëndëshit do të ju tregojnë se si për të gjetur perimetrin e trekëndëshit përgjatë gjatësisë së anët e saj; perimetrin e një formule trekëndësh.
Krah një:   Side B:   Side C:  

Perimetrin e një trekëndësh

Triangle është një poligonin me tre vertices, jo shtrirë në një linjë, lidhur me tre tehe.
Formula për perimetrin e një trekëndësh: P=a+b+c,
ku a, b, c - anët e një trekëndëshi