Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Sipërfaqja e një katror, ​​kalkulator formula zonë katrore

Calculator zonë katror do të vendosë çështjen se si për të gjetur zona të sheshit përgjatë gjatësinë e anën e saj ose diagonalisht në formulë.

Metoda e llogaritjes zonën e një katror:

Side:

Zona e katrorin

Sheshi është një katërkëndëshe drejtë me anët të barabarta dhe kënde.
Formula për zonën e një shesh Zona Square krah, Zona Square nga diagonal
ku një - anë e një katror, ​​d - diagonal