Shtoni në të preferuarat
 
Hiq nga të preferuarat

Sipërfaqja e një trapezoid, zona e trapezoid calculator formula

Calculator zonë e trapezoid do të tregojnë se si për të gjetur zonën e një trapezoid (isosceles, drejtkëndëshe, ana, etj) formula të ndryshme, nëpërmjet linjës së mesme, gjatësia e të gjitha anët, diagonalet, baza dhe kënde mes tyre.

Metoda e llogaritjes zonën e një trapezoid

Base një:    Base b:    Gjatesia:

Zona e një trapezoid

Trapezoid është një katërkëndësh konveks me të paktën një palë anët paralele, të quajtur bazat e trapezoid, dhe dy anët e tjera janë quajtur këmbët apo anët anësore.
Formula për zonën e një trapezoid: Zona e një trapezoid ,
ku a, b - bazat, h - lartësia